Narzędzia zaawansowane

wróć
Dla kogo

Szkolenie jest adresowane do osób wielu zawodów: sekretarek, asystentów, prawników, analityków, finansistów. Do tych wszystkich którzy w swojej codziennej pacy korzystają z edytora Microsoft Word

Program został przygotowany pod kątem zwiększenia sprawności, łatwości i efektywności pracy z dokumentami. Szkolenie uczy tworzenie dokumentów powtarzalnych, seryjnych, złożonych, porównywania dokumentów, nanoszenia poprawek i wielu innych narzędzi, które podnoszą efektywność, oszczędzają czas i wpływają na nasz komfort pracy.

Stopień trudności

Zaawansowany

Cel

Podniesienie efektywności poprzez stosowanie narzędzi usprawniających pracę z dokumentami. Prawidłowe przygotowanie dokumentów, które można w sposób prosty modyfikować, zmieniać, łączyć i porównywać. Zmniejszenie czasu poświęcane go na prace przy redagowaniu tekstu. Tworzenie dokumentów o profesjonalnym wyglądzie.

Szczegółowe zagadnienia

Narzędzia automatyzacji pracy
 • Tworzenie szablonów dokumentów: zapamiętanie szablonu, korzystanie z szablonów wbudowanych i własnych; Tworzenie nowych dokumentów poprzez uzupełnienie szablonów. Definiowanie elementów szablonu: logo firmy, obiekty graficzne, nagłówki i stopki, format czcionki. Definiowanie marginesów.
 • Tworzenie biblioteki zwrotów, sformułowań, obiektów często używanych i powtarzanych w wielu dokumentach: zastąpienie pisania powtarzalnych fraz poprzez wywoływanie ich z biblioteki autotekstów
 • Korzystanie z autokorekty, definiowanie własnych pozycji korekty automatycznej
  Przygotowywanie formularzy dokumentów do wypełnienia przez pracowników, klientów, ankietowanych. Przygotowywanie formularzy wypełnianych na wydruku oraz wypełnianych na ekranie. Tworzenie ankiet
 • Automatyczne formatowanie dokumentów z wykorzystaniem stylu akapity i znaku. Zachowanie spójności formatowanie miedzy dokumentami tej samej grupy. Zapamiętanie stylu w szablonie, przenoszenie stylów między dokumentami. Formatowanie dokumentu poprzez wywoływanie stylów z klawiatury. Zmiana stylu w obrębie całego dokumentu
  Korzystanie z pól automatycznie zmieniających zawartość: wstawianie bieżącej daty i czasu, liczby stron, nazwy dokumentu itp.


Recenzowanie i porównywanie dokumentów
 • Porównywanie dokumentów: porównywanie dwóch wersji umowy – wyszukiwanie i analiza różnic między dokumentami
 • Recenzowanie dokumentu: nanoszenie sugerowanych poprawek i komentarzy
  Analiza zmian i sugestii recenzenta: obserwacja komentarzy, śledzenie i wyszukiwanie zmian, akceptacja lub odrzucenie poprawki
 • Przeglądanie dokumentu recenzowanego przez kilka osób

Narzędzia pracy z długimi dokumentami
 • Sterowanie strukturą dokumentu: przenoszenie całych rozdziałów tekstu, zmiana podrzędności rozdziału; praca w widoku konspektu i planu dokumentu
  Definiowanie stylów dla elementów wyróżniających się takich jak nazwy rozdziałów, podrozdziałów, definicje, przykłady
 • Tworzenie spisu treści, tabel, wykresów, obrazków. Automatyczna zmiana spisów na podstawie zmian w dokumencie oraz zmian położenia obiektów
  Tworzenie indeksu haseł
 • Definiowanie przypisów, odwołań, zakładek, not końcowych
 • Sterowanie podziałem dokumentu na strony i sekcje
 • Tworzenie zmieniających się nagłówków i stopek
 • Numerowanie całości dokumentu lub poszczególnych jego sekcji. Oddzielny format numerowania dla części dokumentu
 • Tworzenie strony tytułowej dokumentu

Tabele, wykresy, obrazy, hiperłącza

 • Tworzenie i modyfikowanie dużych i ciekawych tabel: powtarzanie nagłówka tabeli na wielu stronach, zwiększenie przejrzystości poprzez stosowanie marginesów wewnętrznych w komórkach, reorganizacja tabeli – łączenie, dzielenie i wyrównywanie komórek
 • Sterowanie położeniem tekstu i obrazów za pomocą niewidocznej tabeli
 • Tworzenie dokumentów w formacie gazetowym z wykorzystaniem podziału na kolumny i wykorzystaniem tabel - tworzenia gazetek, kartek, zaproszeń, biletów
 • Praca z obrazkami: sterowanie położeniem obrazu za pomocą kotwicy lub tabeli, przycinanie i skalowanie, sposób wklejania obrazków z pliku – różnice łączenia i osadzania
 • Przeglądanie i przeszukiwanie zasobów obrazów w aplikacji Office, w Internecie, w siedzibie Microsoft – pobieranie obrazków z Internetu
 • Dodawanie do dokumentu prostych rysunków i diagramów własnych (struktura organizacyjna firmy, zespół projektowy, przepływ informacji w procesie)
 • Tworzenie wykresów na podstawie danych z tabel dokumentu. Sterowanie wykresami
 • Łączenie dokumentów za pomocą hiperłacza – odwołania do innych miejsc w dokumencie, do innego dokumentu, pliku Excela czy strony WWW. Korzystanie z elementów hiperłączy w spisach treści

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Cena: 890 złna górę strony
Wersja do druku
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/klient.dhosting.pl/webkris/buleksoft.pl/public_html/inc/Szkolenia.html on line 96