Analiza baz danych i tabele przestawne

wróć
Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z duża ilością danych w programie Microsoft Excel. Mogą być to informacje o klientach, zamówieniach, ofertach, fakturach, maszynach itp.

Wyobraź sobie, że przeniesiono do Excela informacje o kredytach zaciągniętych w ostatnim półroczy w oddziale Twojego Banku. Czy umiesz w wciągu 15 minut odpowiedzieć na pytanie jaka jest struktura kredytów w tym okresie, jaka jest dynamika zmian z miesiąca na miesiąc, jaki udział procentowy w poszczególnych miesiącach mają kredyty indywidualne poniżej 20 tys. złotych? Jeżeli zastanawiasz się nad tym dłużej to szkolenie jest właśnie dla Ciebie

Stopień trudności

Średnio zaawansowany

Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy z duża ilością danych. Tworzenia na ich podstawie efektywnych i szybkich analiz, zestawień tabelarycznych oraz wykresów. Właściwego gromadzenia lub pobierania danych z systemów funkcjonujących z firmie.

Szczegółowe zagadnienia

Tworzenia baz danych w Excelu
 • Jakie dane warto gromadzić i dlaczego
 • Właściwe metody zapisywania danych w Excelu
 • Definiowanie pól informacji oraz pól klasyfikacyjnych
 • Rola pól klasyfikacyjnych
 • Uzupełnienie pustych przestrzeni
 • Poruszanie się po obszarze bazy
 • Definiowanie nazwy bazy danych
 • Tworzenie nazwy automatycznie powiększającej się wraz z rozwojem bazy
 • Praca z tabelami

Pobieranie danych zewnętrznych
 • Tworzenie odwołań do zewnętrznych baz danych - definiowanie połączenia pomiędzy plikiem bazy zewnętrznej a Excelem
 • Pobieranie danych z innych aplikacji i systemów: pobieranie wszystkich lub wybranych grup informacji, definiowanie pól importowanych oraz zakresu interesującej nas informacji (np.: zakres czasowy: analiza za ostatni kwartał)
 • Wczytywanie danych z plików tekstowych: podzielenie informacji na kolumny, określenie formatów daty, zdefiniowanie separatorów dla liczb, pominiecie niepotrzebnych informacji, dzielenie tekstu na określone części stanowiące oddzielne informacje w poszczególnych kolumnach
 • Wielokrotne korzystanie z tego samego pliku
 • Aktualizacja danych na podstawie pliku źródłowego: odświeżenie danych na podstawie aktualizacji dokonanych w pliku źródłowym, odzyskane danych przypadkowo utraconych w Excelu
 • Przygotowanie pobranych danych do analizy: zamiana tekstów i niewłaściwych znaków, usunięcie niepotrzebnych spacji i znaków, uporządkowanie, zdefiniowanie klasyfikatorów
  Pobieranie danych tylko do tabeli przestawnej

Narzędzia pracy z bazami danych

 • Sortowanie danych według jednego, trzech i wielu kluczy sortowania; Tworzenie własnych list sortowania - definiowanie kolejności niezgodnej z alfabetem
 • Wybieranie interesujących informacji za pomocą filtrowania - definiowanie prostych i zaawansowanych kryteriów wyboru
 • Podsumowywanie wybranych danych - obliczanie sumarycznej, średniej, maksymalnej wartości pola w grupie wybranych pozycji - korzystanie z funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE
 • Grupowanie danych według wybranego pola. Podsumowywanie wartości wybranego pola dla grupy: suma, średnia, liczebność, wartość maksymalna, minimalna, odchylenie standardowe - korzystanie z mechanizmu sum częściowych
 • Wybieranie informacji sumarycznych z bazy w celu wykorzystania ich do dalszych obliczeń i analiz - korzystanie z funkcji baz danych
 • Łączenie i wyszukiwanie informacji z baz za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO
 • Korzystanie z funkcji warunkowych i kontroli błędów podczas wyszukiwania i łączenia informacji
 • Kopiowanie wyszukanych informacji inne arkusze
 • Wybieranie danych pojedynczych z szeregu powtarzających się danych

Analizy w postaci tabel i wykresów przestawnych

 • Budowanie tabeli przestawnej na podstawie danych zgromadzonych w arkuszu
 • Budowanie tabeli przestawnej dla danych poza Excelem
 • Definiowanie układu pól w tabeli w celu pozyskania wybranych informacji
 • Tworzenie wielu tabel dla tej samej grupy danych
 • Prowadzenie analizy wielowariantowej za pomocą tabel przestawnych
 • Definiowanie nowych pól obliczeniowych w tabeli (pola, których nie ma w bazie danych)
 • Analiza struktury, dynamiki zmian, trendów za pomocą tabel - wykorzystanie różnych kalkulacji pola dane
 • Grupowanie danych w procesie analizy (np.: grupowanie dat w miesiące, kwartały, lata)
  Pobieranie danych z tabel przestawnych
 • Tworzenie tabeli z wielu arkuszy - wprowadzanie danych do modelu, budowanie relacji pomiędzy danymi modelu
 • Tworzenie wykresów przestawnych; zrywanie połączenia pomiędzy wykresem i tabelą
 • Formatowanie tabel i wykresów przestawnych - przygotowanie wydruku

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Cena: 890 złna górę strony
Wersja do druku
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/klient.dhosting.pl/webkris/buleksoft.pl/public_html/inc/Szkolenia.html on line 96