VBA i makra - automatyzacja prac w Microsoft Excel

wróć
Cel szkolenia

Podniesienie efektywności pracy z arkuszem poprzez automatyzację wielu powtarzalnych i żmudnych czynności. Zwiększenie ochrony danych poprzez tworzenie własnych formularzy wprowadzających, z blokowaniem dostępu do komórek arkusza. Szybkie kalkulacje danych z wykorzystaniem własnych wbudowanych funkcji oraz formatów ułatwiających sterowanie zmiennością danych.

Dla kogo

Program szkolenia został przygotowany dla osób pracujących na co dzień z arkuszem, pragnących rozszerzyć swoje możliwości poprzez korzystanie wykonywanie małych programów automatyzujących ich pracę

Stopień trudności

Podstawowy

Program szkolenia


Makra
 • Ustawienie poziomu zabezpieczeń dla makr
 • Nagrywanie prostych czynności wielokrotnie powtarzanych w celu szybszego ich wykonania: włączanie i zatrzymywanie nagrywania
 • Zapisywanie makra w bieżącym skoroszycie
 • Makra skoroszytu makr osobistych (PERSONAL.XLS) – dostępność makr zapisanych w skoroszycie makr osobistych. Przenoszenie makra pomiędzy skoroszytami
 • Przygotowanie koncepcji kroków przed przystąpieniem do nagrywania – rola planowania
 • Decydowanie o obszarze działania makra – poprzez nagrywanie makra dla wskazanego obszaru lub obszaru dowolnego – aktywnego przed uruchomieniem
 • Decydowanie o sposobie zapamiętywania adresów komórek podczas nagrywania –odwołania względne i bezwzględne
 • Definiowanie kolejnych bloków podczas nagrywania dużej ilości skomplikowanych czynności. Planowane kolejności. Łączenie wielu małych makr w jedno wspólne
 • Testowanie makra – poszukiwanie i naprawa błędu
 • Uczenie się komend Visual Basica poprzez przeglądanie kodu zapisanego makra – poprawianie kodu, usuwanie błędów, zwiększanie przejrzystości zapisu
 • Definiowanie sposobu uruchomienia poprzez klawisze skrótów, ikony, menu, przyciski lub w odpowiedzi na zdarzenie – np.: podczas otwarcia lub zapisania pliku, podczas zmiany pozycji kursora – zmiana aktywnej komórki

Edytor VBA
 • Obsługa edytora VBA – przechodzenie pomiędzy arkuszami a oknem Visual Basic
 • Okno edytora – korzystanie z Exploratora projektu - przełączanie się pomiędzy plikami: moduły, arkusze, formularze i skoroszyt. Dodawanie i usuwanie elementów, okno właściwości
 • Kod programu jego położenie i znaczenie położenia dla działania kodu – procedury ogólne, zdarzenia arkuszy i skoroszytów, działania elementów formularzy
 • Ustawianie elementów na przestrzeni i przełączanie się pomiędzy elementami
 • Zabezpieczenie dostępu do kodu


Język programowania
 • Procedury i ich przeznaczenie – tworzenie procedur, przekazywanie parametrów do procedury, wychodzenie z procedury przed jej ukończeniem
 • Tworzenie funkcji – różnice pomiędzy procedurą a funkcją, definiowanie zmiennych dla funkcji, wynik działania funkcji
 • Korzystanie z utworzonych funkcji użytkownika. Dostępność funkcji w plikach, tworzenie dodatku z funkcji, dołączanie dodatku do aplikacji
 • Zmienne i stałe, zmienne definiowane w locie, zmienne lokalne i globalne, definiowanie typów zmiennych i stałych, definiowanie referencji do zmiennej, obserwacja zmiennej w oknie Watches i Local
 • Korzystanie z instrukcji warunkowej IF - sterowanie przebiegiem makra w zależności od warunku
 • Powtarzanie czynności w pętli: pętla For i DO. Licznik i warunki logiczne dla pętli
 • Korzystanie z pętli For Each
 • Podstawowe funkcje języka
 • Korzystanie z funkcji arkuszowych w VBA
 • Wprowadzanie formuł i napisów do komórek
 • Pytanie o informacje i czytanie danych wprowadzanych przez użytkownika
 • Wyświetlenie komunikatów w oknach i pasku stanu
 • Obsługa błędów – kontrola poprawności
 • Obserwacja działania makra krok po kroku – śledzenie – obserwacja wartości przyjmowanych przez zmienne, definiowanie punktów przerwania


Obiekty
 • Obiekty i kolekcje
 • Referencja do obiektu – definiowanie i korzystanie z referencji
 • Odwoływanie się do elementów kolekcji
 • Właściwości i metody dla obiektów
 • Zmiana właściwości obiektów
 • Zmiana właściwości za pomocą zmiennej
 • Obiekt Parent
 • Zdarzenie dla obiektów
 • Poruszanie się i zmiana rozmiaru obiektu Range
 • Przeglądarka obiektów


Formularze i elementy formularzy na arkuszu
 • Projektowanie formularzy w VBA – elementy formularzy: listy, pokrętła, przyciski, opcje, teksty – projektowanie rozłożenia i przeznaczenia dla elementów
 • Obsługa wywoływania i ukrywania formularzy
 • Obsługa elementów formularza – kod VBA dla przycisków, pokręteł, list itp.
 • Elementy formularzy na arkuszu – obsługa elementów arkuszowych za pomocą kodu VBA, sterowanie obliczeniami za pomocą elementów formularzy

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Cena: 890 złna górę strony
Wersja do druku
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/klient.dhosting.pl/webkris/buleksoft.pl/public_html/inc/Szkolenia.html on line 96