Zarządzanie zespołem - miękkie kompetencje lidera zespołu

wróć
Zarządzanie zespołem - miękkie kompetencje lidera zespołu

Dla kogo

Program szkolenia został przygotowany dla kierowników, menedżerów, dyrektorów, menedżerów projektów, liderów grupowych, ludzi na co dzień zarządzających zespołem.

Cel

Celem szkolenia jest poznanie i wybranie dla siebie jak najskuteczniejszych technik kierowania zespołem, pozwalających na przezwyciężenie problemów w pracy grupowej, w tym trudności w motywowaniu, egzekwowaniu poleceń oraz budowaniu i utrzymywaniu autorytetu przywódcy.

Korzyści - czyli czego nauczysz się na szkoleniu

 • Udoskonalisz swoje metody komunikowania się z innymi. Odkryjesz na nowo ich znaczenie i wpływ na motywację pracowników.
 • Poznasz elementy związane z wywieraniem wpływu, wybrane techniki NLP i gry komunikacyjne w jakie nieświadomie grają Twoi pracownicy
 • Dowiesz się czym dokładnie jest inteligencja emocjonalna i jak można ją rozwijać.
 • Odkryjesz korzyści płynące z wykorzystywania jej w codziennej pracy
 • Zgłębisz wiedzę dotyczącą dynamiki procesów zachodzących w grupie i będziesz mieć okazję eksperymentowania z nowymi metodami działania
 • Poznasz etapy procesu grupowego i będziesz mógł określić w jakiej fazie jest prowadzona przez Ciebie grupa oraz jakie strategie działań są najlepsze na poszczególnych etapach procesu grupowego
 • Odkryjesz jakie role najczęściej odgrywają członkowie grupy, jak wpływa to na ich pracę i jak radzić sobie z pracownikami sprawiającymi trudności
 • Uświadomisz sobie własny styl wchodzenia w kontakty z innymi i będziesz mieć okazję do zmodyfikowania go, wedle swojego uznania, na bazie konkretnych naukowych teorii oraz osobistych doświadczeń i refleksji wyniesionych ze szkolenia

Zagadnienia szczegółowe


Komunikowanie się w organizacji
 • Znaczenie komunikowania w zarządzaniu ludźmi
 • Wymiary komunikowania się w organizacji – analiza modelu komunikacyjnego firmy
 • Style komunikowania się z pracownikami
 • Elementy wiedzy o neurolingwistycznym programowaniu w zarządzaniu zespołem
 • Komunikacja werbalna – sztuka słuchania i stosowania komunikatów „ja” w dialogu z drugim człowiekiem
 • Komunikacja niewerbalna – podstawowe funkcje mowy ciała oraz analiza informacji wysyłanych przez gesty, wyraz twarzy, kontakt wzrokowy, dystans przestrzenny czy barwę głosu
 • Komunikowanie się publiczne – prowadzenie zebrań, sztuka argumentowania i prowadzenia sporów oraz stymulowania dyskusji
 • Komunikowanie się podczas rozmów indywidualnych – prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i oceniającej
 • Co może przeszkadzać w skutecznym komunikowaniu się – bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania
 • Dziesięć najskuteczniejszych i najczęściej stosowanych technik manipulacji
 • Analiza gier komunikacyjnych stosowanych nieświadomie w relacjach z innymi ludźmi.

Procesy grupowe
 • Znajomość ludzkich potrzeb jako podstawa rozumienia relacji społecznych
 • Definicja i funkcje grupy
 • Role pełnione przez uczestników grupy – jak radzić sobie z trudnymi pracownikami
 • Fazy procesu grupowego – jakich zachowań oczekuje od lidera grupa
 • Proces podejmowania decyzji i definiowanie związanych z tym procesem zadań grupowych - indywidualne czy grupowe podejmowanie decyzji?
 • Rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności w zarządzaniu zespołem
 • Zarządzanie konfliktem – analiza podstawowych stylów zarządzania konfliktem
 • Tworzenie wspierającego klimatu grupowego
 • Budowanie twórczej atmosfery w zespole – znaczenie zaufania, spontaniczności i umiejętności przyjmowania propozycji w osiąganiu wspólnych celów.

Przywództwo
 • Czym jest przywództwo.
 • Przywództwo a zarządzanie zespołem
 • Podstawowe umiejętności interpersonalne lidera
 • Budowanie autorytetu i elementy autoprezentacji
 • Niewerbalne wyznaczniki statusu społecznego i samooceny
 • Umiejętności asertywne w radzeniu sobie z przełożonymi i podwładnymi
 • Asertywna odmowa i wyrażanie opinii oraz radzenie sobie z krytyką
 • Inteligencja emocjonalna przywódcy. Jak rozwijać samoświadomość, empatię i kontrolę emocjonalną
 • Miękkie kompetencje w zarządzaniu zespołem
 • Planowanie dalszego rozwoju w oparciu o informacje zdobyte na szkoleniu

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Cena: 990 złna górę strony
Wersja do druku
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/klient.dhosting.pl/webkris/buleksoft.pl/public_html/inc/Szkolenia.html on line 96