Microsoft Outlook w pracy w biurze

wróć
Cel szkolenia


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy z programem w zakresie efektywnego wykorzystanie możliwości komunikacyjnych programu oraz efektywnego zarządzania czasem, spotkaniami, kontaktami i zadaniami.

Dla kogo


Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących na co dzień z aplikacją. Prowadzących za pomocą programu Outlook korespondencję biznesową, planujących czas pracy, zadania i spotkania w oparciu o narzędzia Microsoft Outlook

Korzyści - czyli czego nauczysz sie na szkoleniu

 • Prowadzić korespondencje za pomocą poczty Microsoft Outlook – pisać własne wiadomości i odpowiadać na pocztę otrzymana, przekazywać korespondencję, drukować, dołączać pliki w postaci załączników
 • Organizować pracę z pocztą elektroniczną za pomocą definiowania szablonów wiadomości, automatycznych podpisów, tworzenia folderów tematycznych ułatwiających porządkowanie wiadomości, stosowania systemu flag, wyszukiwania, sortowania widomości, gromadzenia widomości z toku dyskusji
 • Dbać o bezpieczeństwo swoich danych – stosować szyfrowanie treści, wykorzystywać możliwości powiadamiania, klasyfikować wiadomości jako śmieci, archiwizować stare wiadomości, zapewnić sobie odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z załączników, stosowanie zabezpieczeń przed wirusami
 • Korzystać z poczty podczas delegacji z uwzględnieniem bezpieczeństwa i kosztów połączeń
 • Zarządzać kontaktami – poprzez tworzenie i grupowanie kontaktów, tworzenie list dystrybucyjnych, synchronizacje kontaktów z telefonem komórkowym, obserwować działań związanych z danym kontaktem: klientem, współpracownikiem – obserwacja korespondencji, zadań, plików
 • Planować i nadzorować spotkania, zadania i zdarzenia – przydzielać zadania innym osobom, obserwować wykonanie powierzonych zadań
 • Korzystać z kalendarzy podczas planowania czasu pracy i spotkań – poszukiwać wolne terminy – dla grupy uczestników spotkania, stosować system powiadomień
 • Rejestracji pracy na wybranych dokumentach pakietu Office za pomocą dziennika


Prowadzenie korespondencji
 • Tworzenie i adresowanie wiadomości – korzystanie z książek adresowych
 • Formatowanie wiadomości – wysyłanie widomości jako tekst zwykły, HTML lub tekst sformatowany, organizacja treści za pomocą tabel, stosowanie wzorów firmowych
 • Odpowiadanie na otrzymaną wiadomość, śledzenie przebiegu rozmowy poprzez grupowanie wiadomości według tematów konwersacji
 • Publikowanie odpowiedzi w ogólnodostępnym folderze (opcja z serwerem Exchange)
 • Definiowanie priorytetów, przypomnień, znakowanie wiadomości za pomocą flag, korzystanie z wiadomości oflagowanych
 • Odwoływanie wiadomości
 • Definiowanie uprawnień do wiadomości
 • Oznaczanie wybranych wiadomości jako nie przeczytanych
 • Przekazywanie wiadomości
 • Zapisywanie wiadomości w brudnopisie – wysyłanie wiadomości z brudnopisu
 • Tworzenie i korzystanie z szablonów
 • Przekazywanie załączników i elementów w wiadomościach
 • Zabezpieczanie wiadomości poprzez opcje potwierdzeń, szyfrowania i podpisu elektronicznego
 • Porządkowanie zawartości skrzynki za pomocą folderów
 • Korzystanie z poczty podczas delegacji - praca w trybie offline, synchronizacja folderów, definiowanie powiadomień o nieobecności
 • Porządkowanie wiadomości za pomocą folderów, widoków i kolorów
 • Definiowanie reguł zachowania programu dla wybranych wiadomości – definiowanie kryteriów dla wiadomości objętych regułą
 • Archiwizowanie wiadomości starych, oczyszczanie skrzynki pocztowej, zapisywanie informacji w postaci plików

Zarządzanie kontaktami
 • Korzystanie z książek adresowych
 • Definiowanie kontaktów – dodawanie nowych adresów do książki adresowej
 • Definiowanie danych o kontakcie
 • Tworzenie grup odbiorców
 • Tworzenie list dystrybucyjnych
 • Przeglądanie i przeszukiwanie kontaktów, wyszukiwanie telefonów, kontaktów do wybranej firmy
 • Definiowanie działań związanych z kontaktem – przeglądanie korespondencji, zadań, notatek
 • Korzystanie i udostępnianie kontaktów (udostępnianie – dostępne z serwerem)
 • Wysyłanie kontaktów
 • Współdzielenie kontaktów w ramach firmy (dostępne z serwerem)
 • Synchronizacja kontaktów z telefonem komórkowych
 • Export i import kontaktów

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI, NOTATKAMI I DZIENNIKIEM
 • Definiowanie czynności do wykonania, terminu rozpoczęcia i zakończenia czynności, określenie priorytetów zadań
 • Ułatwienie zarządzania zadaniami poprzez system przypomnień oraz raportowania
 • Zlecanie zadań innym osobom za pomocą wiadomości pocztowych
 • Rozliczanie wykonania zadań, raportowanie
 • Obserwacja zadań bieżących i przyszłych. Przypominanie o zbliżających się terminach i zadaniach przeterminowanych
 • Kontrolowanie zleconych czynności
 • Tworzenie i obserwacja notatek
 • Rejestrowanie informacji za pomocą dziennika. Rejestrowanie użytkowanych plików w wybranym okresie czasu. Rejestrowanie i przeglądanie dziennika dla wybranej osoby i związanych z nią kontaktów

Planowanie czasu pracy

 • Wykorzystywanie kalendarza Outlook do organizowania własnego czasu
  Zarządzanie terminami Kalendarza
 • Udostępnianie kalendarza (dostępne z serwerem)
 • Organizowanie spotkań firmowych przy użyciu Kalendarza

 • Personalizacja Kalendarza: godziny pracy, dni wolne, strefy czasowe i inne
 • Organizowanie spotkań: dobieranie terminu spotkania, wysyłanie zaproszeń, monitorowanie odpowiedzi, przenoszenie i anulowanie spotkań
 • Korzystanie z dwóch kalendarzy
 • Udostępnianie kalendarzy oraz organizowanie kalendarza szefa
 • Zapisywanie Kalendarza jako strony sieci Web

Wymiana informacji w firmie (dostepne z serwerem)
 • Wymiana informacji w firmie - foldery publiczne
 • Ogłoszenia wydarzeń firmowych
 • Kalendarz firmowy
 • Najważniejsze kontakty firmowe
 • Grupy dyskusyjne w ramach firmy
 • Korzystanie z firmowych szablonów korespondencji

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Cena: 890 złna górę strony
Wersja do druku
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/klient.dhosting.pl/webkris/buleksoft.pl/public_html/inc/Szkolenia.html on line 96