Praca z bazami danych - szkolenie użytkownika

wróć
Dla kogo
Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej firmie mają możliwość korzystania z informacji przechowywanych w bazach Microsoft Access. Program szkolenia pokazuje jak efektywnie korzystać z baz Microsoft Access, pobierać potrzebne informacji z baz, jak je analizować wyszukiwać, sporządzać potrzebne raporty.
Stopień trudności
Podstawowy
Cel
Celem szkolenia jest zapewnienie efektywnego korzystania z informacji zgromadzonych w bazach Microsoft Access. Szkolenie uczy w jaki sposób czytać, wyszukiwać, zmieniać oraz analizować potrzebne informacje. Szkolenie łączy elementy pracy w Microsoft Access z możliwościami pobierania i analizowania danych w arkuszu Microsoft Excel
Korzyści – czyli czego nauczysz się na szkoleniu
Przeglądać informacje zgromadzone w bazach Microsoft Access
Budować zapytania w celu wyszukania potrzebnych informacji
Zmieniać informacje zapisane w bazie dla pojedynczych pozycji oraz grup
Tworzyć raporty
Tworzyć analizy w postaci tabel przestawnych
Pobierać potrzebne dane do Microsoft Excel
Tworzyć analizy tabelaryczne w Excelu
Szczegółowe zagadnienia
Praca z danymi
Przeglądanie danych zgromadzonych w bazie – przeglądanie listy klientów, zamówień i informacji o zrealizowanej sprzedaży
Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie wybranych informacji o klientach, zamówieniach i transakcjach
Przeszukiwanie bazy w celu znalezienia odpowiedzi na zadane pytania biznesowe
Budowanie zapytań – tworzenie kwerend wybierających, podsumowujących, budowanie kwerend z parametrami
Wykonywanie czynności na wybranej grupie informacji – tworzenie kwerend aktualizujących, usuwających i dołączających
Tworzenie zapytań krzyżowych
Korzystanie z wyrażeń obliczających podczas wyszukiwania
Przygotowywanie raportów wynikowych
Tworzenie raportów automatycznych jednokolumnowych i tabelarycznych
Budowanie raportów podsumowujących dane wybranych grup informacji
Wykorzystanie elementów sterujących w przygotowywaniu raportów
Przygotowanie graficznej strony raportów – definiowanie wyglądu i elementów graficznych
Definiowanie sekcji raportów
Budowanie wyrażeń obliczeniowych – podsumowywanie informacji na raportach
Sortowanie i grupowanie danych
Definiowanie wykresów
Zapamiętanie projektu raportu, zapamiętanie wyników
Przenoszenie danych do Microsoft Excel
Przenoszenie wybranych danych do Excela – określenie zakresu informacji jakie maja zostać przeniesione
Połączenie danych pomiędzy Accessem a Excelem – aktualizacja danych na podstawie w Accessie, zmiana definicji kwerendy importującej
Korzystanie z kreatora kwerend podczas importowania danych
Przenoszenie danych z wykorzystaniem programu Microsoft Query
Analiza w postaci raportów tabel przestawnych
Tworzenie tabel i wykresów przestawnych dla danych zaimportowanych z Accessa
Analiza informacji z pomocą tabeli – grupowanie i podsumowywanie danych, obliczanie wskaźników dynamiki, trendów, odchyleń między danymi
Pobieranie danych Accessa na etapie tworzenia tabeli przestawnej


Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Cena: 500 złna górę strony
Wersja do druku
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/klient.dhosting.pl/webkris/buleksoft.pl/public_html/inc/Szkolenia.html on line 96