Zaawansowane narzędzia planowania

wróć
Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do osób znających podstawy pracy w Microsoft Project, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętność wykorzystania programu w zakresie pełnego wspierania zarządzania przedsięwzięciami w swojej firmie.

Stopień trudności

Zaawansowany

Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie użytkowników do pełnego wspomagania zarządzania projektami i zasobami za pomocą programu Microsoft Project. Szkolenie łączy wszystkie aspekty zarządzania projektami wykorzystując narzędzia oceny efektywności realizacji, oceny ekonomicznej, łączenia i zarządzania wieloma projektami, pełnego zarządzania zasobami.

Szczegółowe zagadnienia

Zarządzanie zasobami
 • Przypisywanie zasobów do zadań
 • Definiowanie różnych grup zasobów i metod ich wpływu na wartości zadań
 • Harmonogramowanie zależne i nie zależne od zasobów
 • Dzielenie pracy między zasoby wymienne
 • Skracanie i wydłużania zadania na podstawie zwiększania i zmniejszania ilości pracowników
 • Zmniejszanie obciążenia zasobów poprzez dodawanie kolejnych pracowników
 • Obserwacja obciążenia zasobów zadaniami – wykresy i widoki obciążenia zasobów
 • Rozwiązywanie konfliktów związanych z nadmiernym obciążeniem zasobów pracą
 • Analiza kosztów zasobów
 • Projekty oparte o zarządzanie pracą maszyn – szukanie przeciążenia i rezerw mocy na maszynach
 • Rzeczowy, kosztowy i finansowy aspekt pracy w Microsoft Project – rozdzielenie czasu, pracy i kosztów

Monitorowanie przebiegu projektu
 • Wprowadzanie informacji o zdarzeniach rzeczywistych do projektu
 • Realizacja zadań zgodnie z planem
 • Przesuwanie zadań opóźnionych
 • Wyznaczanie nowych terminów realizacji
 • Analiza stanu projektu na dzień aktualizacji
 • Obserwacja odchyleń między planem a rzeczywistą realizacją
 • Korygowanie wpływu odchyleń na przyszłość projektu
 • Zapamiętywanie przejściowych stanów projektu w celu analizy etapowej
 • Zapamiętywanie nowych wartości bazowych
 • Wprowadzanie kosztów rzeczywistych – obserwacja realizacji założeń budżetowych, wprowadzanie kosztów rzeczywistych wydatków niezależnie od stopnia zaawansowania i przebiegu projektu – wyłączanie automatycznego naliczania kosztów rzeczywistych przez program, kalkulacje pomocnicze w Microsoft Excel
 • Ocena i ruchy korekcyjne
 • Ocena wskaźników realizacji
 • Ocena czasu i budżetu
 • Prognoza terminu zakończenia i sumarycznego budżetu na podstawie obecnej realizacji (stanu projektu) – czy stan zaawansowania projektu odpowiada planom, jest spóźniony czy przebiega z wyprzedzeniem

 • Analiza kosztowa – czy pieniądze wydatkowane są zgodnie z tempem realizacji prac, wolniej, czy szybciej, jaka będzie prognozowana wartość całkowita przy zachowaniu obecnego tempa ponoszenia kosztów
 • Jakie działania mogą pozwolić na utrzymanie budżetu w dopuszczalnych granicach odchylenia od planu
 • Jakie działania powinna przedsięwzięć firma, żeby zmieścić się w dopuszczalnych granicach czasowych realizacji
 • Definiowanie własnych pól obliczeniowych, wskaźników liczbowych i graficznych


Praca z wieloma projektami
 • Definiowanie wspólnej puli zasobów dla wielu projektów
 • Określanie, które projekty realizowane są za pomocą zasobów wspólnych – rozwiązywanie konfliktu, w przypadku wykorzystywania w projekcie dodatkowo zasobów własnych
 • Obserwacja obciążenia zasobów w przekroju wielu projektów – rozwiązywanie konfliktów
 • Definiowanie podprojektów w postaci oddzielnych plików – zarządzanie projektem głównym i podprojektami - obserwacja wzajemnego oddziaływania projektów na siebie
 • Dostosowanie programu do specyfiki danej firmy
 • Tworzenie własnych widoków
 • Definiowanie własnych pól tekstowych, liczbowych, kosztowych i terminowych
 • Definiowanie pól z listami wyboru
 • Tworzenie obliczeń w polach użytkownika
 • Definiowanie własnych kalendarzy
 • Tworzenie wskaźników graficznych
 • Wymiana zdefiniowanych elementów pomiędzy plikami oraz szablonem aplikacji

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Cena: 890 złna górę strony
Wersja do druku
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/klient.dhosting.pl/webkris/buleksoft.pl/public_html/inc/Szkolenia.html on line 96