Projektowanie baz danych - część II

wróć


Projektowanie baz danych - część II doc wersja.doc


Dla kogo

Program szkolenia został przygotowany dla osób znających podstawy użytkowania i projektowania baz Microsoft Access

Stopień trudności

Średnio zaawansowany

Korzyści - czyli czego nauczysz się na szkoleniu

 • Przygotowywać koncepcyjny model bazy odpowiadający założeniom i wymaganiom relacyjnych baz danych
 • Projektować wszystkie potrzebne elementy bazy: tabele, relacje, kwerendy, raporty, formularze
 • Zabezpieczać bazę poprzez definiowanie ograniczonych uprawnień do bazy lub jej poszczególnych obiektów, szyfrować plik bazy
 • Archiwizowania danych historycznych
 • Przygotowywać efektowne raporty
 • Kontrolować, zmieniać i wyszukiwać dane w sposób zaawansowany
 • Tworzyć wykresy i tabele przestawne
 • Importować i eksportować dane do innych aplikacji

Szczegółowe zagadnienia

Projektowanie struktury bazy danych
 • Zasady projektowania baz – praca koncepcyjna – projektowanie struktury bazy – definiowanie informacji jakie chcemy uzyskiwać w wyniku użytkowania bazy, generowania raportów i prowadzenia analiz
 • Definiowanie grup danych – łączenie lub dzielenie informacji na spójne jednoznaczne obiekty
 • Warunki relacyjności modelu danych
 • Kontrola poprawności projektu pod kątem normalizacji – postać normalna baz relacyjnych – wprowadzanie zmian w projekcie
 • Niezależność pliku danych i aplikacji
 • Korzystanie z szablonów projektów –tworzenie bazy poprzez modyfikacje projektu wzorcowego – ocena budowy projektu, szukanie podobieństw i różnic w planowanym projekcie własnym
Tabele i pola danych
 • Praca z polami – definiowanie typów, maski wprowadzania i warunków poprawności dla pola, decydowanie o właściwym typie dla danych informacji, definiowanie pól o zdefiniowanej liście wartości jakie może ono przyjmować
 • Definiowanie klucza podstawowego dla tabeli: klucz jednego pola i wielu pól, zmiana definicji klucza, klucz automatyczny
 • Definiowanie indeksów dla wybranych pól w celu skrócenia czasu poszukiwania danych – indeksy zwyczajne i bez powtórzeń
 • Budowanie relacji pomiędzy tabelami – zasady budowania i poprawności relacji
 • Przygotowanie tabel do stosowania arkuszy podrzędnych (podarkuszy)
 • Analiza poprawności projektu: łączenie i dzielenie tabel
 • Ocena projektu poprzez korzystanie z arkusza – wprowadzanie, usuwanie, sortowanie, drukowanie, kopiowanie danych
Imprtowanie i eksportowanie danych
 • Importowanie danych pochodzących z arkusza MS Excel
 • Importowanie danych tekstowych o określonym separatorze pól lub określonej stałej szerokości pola
 • Importowanie danych z innych baz MS Access
 • Importowanie danych ze stron HTML
 • Eksportowanie danych do Excela
 • Tworzenie wykresu objaśniającego dla wykresu głównego – umieszczenie dwóch wykresów na jednym obszarze
 • Tworzenie listów seryjnych dla klientów zgromadzonych w pliku Accessa
Kwerendy i ich rola w pracy z bazą
 • Wyszukiwanie danych spełniających określone kryteria – budowa kwerendy wybierającej
 • Podsumowywanie danych w określonych grupach – tworzenie kwerendy podsumowującej – budowa pól i formuł obliczających
 • Tworzenie zapytań z parametrami pozwalających użytkownikowi na definiowanie kryterium w trakcie uruchamiania kwerendy, definiowanie parametrów
 • Dokonywanie zmian dla wybranej grupy rekordów za pomocą kwerendy aktualizującej, usuwanie i dołączanie rekordów spełniających określone warunki
 • Tworzenie tabeli za pomocą kwerendy – tworzenie tabel dla raportów o określonych ramach czasowych, danych historycznych, kopii zapasowej
 • Typowe problemy kwerend: błędny typ danych, prawo klucza podstawowego, rekordy zablokowane
 • Korzystanie z kwerendy krzyżowej w celu porównywania danych, obserwacji trendów – wykorzystanie kwerendy jako podstawy raportów tabelarycznych i wykresów
Projektowanie formularzy
 • Przygotowanie formularzy wprowadzania i przeglądania danych w bazie: tworzenie udogodnień dla osób trzecich korzystających z bazy danych
 • Definiowanie właściwości i wyglądu formularza
 • Tworzenie formularzy kolumnowych, tabelarycznych i arkuszowych
 • Przedstawianie danych szczegółowych za pomocą podformularza
 • Tworzenie elementów sterujących (formantów na formularzu): pokrętła, przyciski, listy, pola tekstowe, etykiety, przyciski opcji, grupa opcji; stosowanie formantów związanych, niezwiązanych i wyliczających
 • Wykorzystanie wykresów do prezentacji danych
 • Korzystanie z tabel przestawnych
Raportowanie wyników
 • Elementy raportu: nagłówek raportu, strony, grupy, sekcja szczegółów, stopka grupy, strony i raportu
 • Wybór typu raportu: raport jednokolumnowy, tabelaryczny i podsumowujący – przeznaczenie i różnice w projektowaniu
 • Elementy sterujące raportu
 • Elementy graficzne
 • Wykresy
 • Korzystanie z wyrażeń obliczeniowych na raporcie
 • Sortowanie i grupowanie danych
 • Tworzenie raportów złożonych – łączenie podraportów
 • Zachowanie raportu w oddzielnym pliku
Inne
 • Określenie bezpieczeństwa danych i praw dostępu do bazy dla poszczególnych pracowników
 • Szyfrowanie i deszyfrowanie bazy
 • Przygotowanie archiwum
 • Tworzenie ekranu powitalnego z opcjami przełączenia do określonych elementów bazy – Switchboard
 • Elementy makr

Czas trwania: 3 dni (24 godziny)

Cena: 1 290 złna górę strony
Wersja do druku
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/klient.dhosting.pl/webkris/buleksoft.pl/public_html/inc/Szkolenia.html on line 96