Wspomaganie decyzji

wróć
Dla kogo

Program szkolenia został przygotowany z myślą o menedżerach na co dzień podejmujących decyzje. Microsoft Excel może stać się dla nich narzędziem ułatwiającym proces podejmowania decyzji i zmniejszających związany z nim stopień niepewności.

Stopień trudności

Zaawansowany

Cel

Celem szkolenia jest dostarczenie narzędzi potrzebnych do trafnego dokonywania oceny sytuacji bieżącej, tworzenia prognoz a także przeprowadzania symulacji i porównań. Jednym słowem dostarczenia narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji.

Szczegółowe zagadnienia

Narzędzia opisu
 • Graficzna prezentacja cech opisowych oraz wartości liczbowych, interpretacja wyników – histogramy, diagramy Pareto, wykresy punktowe, słupkowe, kołowe, WaterFall
 • Tabele częstości w ocenie danych sprzedażowych
 • Podstawowa ocena procesu – miary tendencji i rozproszenia danych (średnia, mediana, dominanta, kwartale, odstęp międzykwartylowy, rozpiętość). Statystyka opisowa – sposoby kalkulacji i interpretacja biznesowa
 • Badanie zależności danych, mierzenie siły związku

Narzędzia analizy
 • Konsolidacja danych znajdujących się na wielu arkuszach
 • Budowa scenariuszy możliwych rozwiązań
 • Analiza i obserwacja pojedynczych scenariuszy
 • Generowanie raportu porównania
 • Ocena scenariuszy rozwiązań
 • Tabele jednej i dwóch zmiennych – analiza rozwiązań z punkty widzenia jednej lub dwóch wartości zmiennych, np.: porównanie stopy efektywnej lokaty w zależności od liczby kapitalizacji i stopy nominalnej

Optymalizacje
 • Budowa modelów optymalizacyjnych – rozwiązywanie typowych problemów optymalizacji.
 • Symulacje w podejmowaniu decyzji. Porównywanie rozwiązań
 • Definiowanie wartości szukanych: zmiennych
 • Budowanie funkcji celu zależnej od zmiennych; określanie rodzaju poszukiwania
 • Budowanie formuł określających warunki i ograniczenia zadania
 • Poszukiwanie rozwiązań optymalnych
 • Generowanie raportu porównania wyników


Prognozy
 • Obserwacja rozproszenia danych na wykresie
 • Dopasowanie funkcji trendu do danych; pomiar prawidłowości dopasowania
  Prognozowanie na podstawie funkcji trendu
 • Prognozowanie w modelach przyczynowo-skutkowych, badanie zależności między danym, prognozowanie jednej danej na podstawie drugiej
 • Dopasowanie trendu do danych przyczynowo-skutkowych, prognozowanie na podstawie trendu, określenie obszaru dopuszczalnego prognozowania
 • Obserwacja i analiza danych w przeszłości, obserwacja zmienności zachowań w czasie
 • Prognozowanie szeregów czasowych: trend, wahania sezonowe i cykliczne
 • Prognozowanie danych z wahaniami sezonowymi

Funkcje i wykresy
 • Funkcje finansowe – porównanie opłacalności inwestycji
 • Wykresy punktowe i wykresy trendów
 • Wykresy Cash Flow
 • Wykresy prezentacji danych opisowych i liczbowych: Histogramy, Diagram Pareto
 • Wykresy struktury i porównania
 • WaterFall

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Cena: 890 złna górę strony
Wersja do druku
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/klient.dhosting.pl/webkris/buleksoft.pl/public_html/inc/Szkolenia.html on line 96