Projektowanie baz danych

wróć
Dla kogo
Program szkolenia został przygotowany dla osób którze planują samodzielnie tworzyć bazy danych w programie Microsoft Access zapewniające gromadzenie i analizowanie danych na potrzeby własne, swego działu czy firmy
Stopień trudności
Podstawowy
Cel
Samodzielne tworzenie bazy danych Microsoft Access od podstaw. Poznanie zasad budowy baz relacyjnych, tworzenie formularzy, tabel, zapytań (kwerend) oraz raportów. Projektowanie zakresu bazy, rodzaju informacji, sposobu ich zapamiętania
Korzyści - czyli czego nauczysz się na szkoleniu
Przygotowywać koncepcyjny model bazy odpowiadający założeniom i wymaganiom relacyjnych baz danych
Projektować wszystkie potrzebne elementy bazy: tabele, relacje, kwerendy, formularze, raporty
Określać potrzebne dane, definiować ich format i typ, kontrolować poprawność wprowadzania danych do bazy. Definiować tabele przechowywania danych
Zdefiniować sposób wprowadzania danych do bazy poprzez budowanie formularzy wprowadzania
Definiować i przygotować potrzebne raporty wynikowe – planowane zestawienia i obliczenia podsumowujące, określić ich wygląd, format, sposób sortowania i grupowania danych na raporcie
Definiować warunki dla danych, które mają wchodzić w skład raportu lub zestawienia wynikowego – wyszukiwać i zmieniać dane za pomocą kwerend
Wymieniać dane z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel
Szczegółowe zagadnienia
Projektowanie struktury bazy
Zasady projektowania baz – praca koncepcyjna – projektowanie struktury bazy – definiowanie informacji jakie chcemy uzyskiwać w wyniku użytkowania bazy, generowania raportów i prowadzenia analiz
Definiowanie grup danych – łączenie lub dzielenie informacji na spójne jednoznaczne obiekty
Korzystanie z szablonów projektów – tworzenie bazy poprzez modyfikacje projektu wzorcowego – ocena budowy projektu, szukanie podobieństw i różnic w planowanym projekcie własnym
Tabele i pola danych
Definiowanie tabel za pomocą kreatora oraz projektu – określanie, jakie informacje są nam potrzebne w tworzonej tabeli, definiowanie danych podstawowych oraz pomocniczych, często spełniających role klasyfikacyjne oraz wyróżnikowe
Praca z polami – definiowanie typów pól, dobieranie typu pola do danych jakie moją być w nim przechowywane
Definiowanie kształtu wprowadzanych informacji do pola poprzez określanie maski wprowadzania, w celu uniknięcia nieprawidłowego lub niespójnego wyglądu danych
Sprawdzanie poprawności wpisywanych informacji – definiowanie reguł poprawności, bieżące kontrolowanie wpisywanych informacji
Definiowanie klucza podstawowego dla tabeli: klucz jednego pola i wielu pól, klucz automatyczny
Definiowanie powiązań danych przechowywanych w różnych tabelach poprzez definiowanie relacji między tabelami – zasady budowania i poprawności relacji
Przygotowanie tabel do stosowania arkuszy podrzędnych (podarkuszy)
Praca z arkuszami
Praca z arkuszami – zasady efektywnego poruszania się po arkuszu z danymi, elementy arkuszy
Zmiana definicji wyglądu arkusza
Ocena projektu poprzez korzystanie z arkusza danych: wprowadzanie danych w arkuszu, modyfikacja istniejących informacji, usuwanie niepotrzebnych rekordów, sortowanie danych z uwagi na przyjęte kryterium uporządkowania, filtrowanie danych – pozostawienie na ekranie tylko rekordów spełniających określone filtrem kryterium, drukowanie arkuszy, kopiowanie danych w arkuszu
Korzystanie z arkuszy podrzędnych – rozwinięcie informacji szczegółowej za pomocą podarkusza
Importowanie i eksportowanie danych
Wymiana danych pomiędzy Accessem i Excelem – importowanie arkuszy do tabel, eksportowanie wybranych informacji do Excela
Eksportowanie danych do edytora tekstu (Microsoft Word)
Tworzenie listów seryjnych lub innych dokumentów seryjnych dla klientów zgromadzonych w pliku Accessa
Kwerendy i ich rola w pracy z bazą
Tworzenie kwerendy w celu wybrania danych spełniających określone kryteria – definiowanie warunków dla poszczególnych pól, tworzenie kwerendy na siatce kwerend
Tworzenie potrzebnych relacji na etapie projektowania kwerendy
Podsumowywanie wartości dla danych wyszukanych, podsumowywanie danych w grupach – budowa kwerendy podsumowującej
Poprawianie informacji w bazie za pomocą kwerend akcji: aktualizacja danych w wybranych polach, usuwanie rekordów spełniających kryterium, dołączanie wybranych rekordów do bazy
Tworzenie prostych kwerend parametryzowanych w trakcie ich uruchamiania przez użytkownika: określenie zakresu dat wyboru, klienta, rodzaju dokumentu itp.
Projektowanie formularzy
Przygotowanie formularzy wprowadzania danych do bazy ułatwiających sposób obsługi bazy i zapewniających dostosowany wygląd
Definiowanie formy i wyglądu formularza, wybór rodzaju formularza dla danych, dołączanie grafiki i logo, logiczne rozłożenie pól na formularzu, dbanie o wygląd, łatwość obsługi i czytelność
Przedstawianie danych szczegółowych za pomocą podformularza
Proste korzystanie z elementów sterujących na formularzu
Raportowanie wyników
Elementy raportu: nagłówek raportu, strony, grupy, sekcja szczegółów, stopka grupy, strony i raportu
Wybór typu raportu: raport jednokolumnowy, tabelaryczny i podsumowujący – przeznaczenie i różnice w projektowaniu
Tworzenie raportów w oparciu o tabelę lub kwerendę – definiowanie kwerendy wyjściowej do raportu
Dostosowanie wyglądu raportu do oczekiwań: rozkład elementów na kartce, grafiki, formaty czcionek
Określenie sposobu sortowania danych
Definiowanie grupowania danych na raporcie
Podsumowywanie wybranych danych
Przenoszenie raportów do Microsoft Worda

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Cena: 890 złna górę strony
Wersja do druku
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/klient.dhosting.pl/webkris/buleksoft.pl/public_html/inc/Szkolenia.html on line 96