Prezentacje biznesowe

wróć
Dla kogo

Program szkolenia skierowany jest do pracowników działów sprzedaży, marketingu, analityków i wszystkich innych osób tworzących prezentacje biznesowe, sprawozdania i raporty w formie pokazów PowerPoint. Zapraszamy także wszystkie osoby występujące publicznie, które chciałyby wesprzeć swoje wystąpienia materiałami multimedialnymi.

Stopień trudności

Średniozaawansowany

Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sprawnego tworzenia efektownych prezentacji biznesowych. Szkolenie podkreśla elementy rozłożenia treści pokazu, przygotowania wzorców spójnych z marką firmy, łatwego tworzenia elementów, sterowania przebiegiem prezentacji.

Szczegółowe zagadnienia

Przygotowanie prezentacji
[I] Microsoft PowerPoint jako narzędzie technicznego przygotowania prezentacji biznesowych, wybór drogi tworzenia prezentacji. |Praca w formule konspektu i slajdu
Systematyzowanie wiedzy i treści przekazu. |Budowanie struktury i kolejności przekazywania wiedzy, slajdy wprowadzające, podsumowań i wniosków.| Definiowanie celu głównego i celów pośrednich. |Główne tematy i słowa kluczowe |
Dopasowanie formy: tabel, wykresów, obrazów, napisów do treści informacji |
Wybór formatu prezentacji podkreślającego wizerunek i logo firmy, dostosowanie prezentacji do charaktery prezentacji firmowych: budowanie wspólnej kolorystyki, pozycji logo, spójny charakter tytułów, tekstów i grafiki. |
Tworzenie szablonu prezentacji pozwalającego na szybkie zmiany w charakterze graficznym i kolorystycznym całości jednej oraz wielu prezentacji firmowych |
Korzystanie z wbudowanych szablonów
[/l]

Przekazy słowne
Wprowadzanie informacji słownej za pomocą tekstów tytułów i podtytułów. Dostosowywanie wielkości, położenia i formatu
Wyróżnienie informacji w formie punktów. Budowa poziomów, obniżanie i podnoszenie poziomu. Zapewnienie spójnego oznaczanie i formatu punktów w ramach całej prezentacji. Ułożenie obszaru punktów na slajdzie
Napisy na strzałkach, w kółkach i innych obiektach graficznych. Dodawanie napisów do obiektów rysunkowych. Dopasowanie rozłożenia tekstu do wielkości obiektu
Swobodne rozmieszczanie tekstów za pomocą pół tekstowych. Sterowanie położeniem pól, wyróżnienie informacji formatem pola i tekstu
Budowanie napisów za pomocą narzędzi tekstu artystycznego. Sterowanie położeniem, kształtem, wielkością, wypełnieniem

Grafika i jej miejsce w prezentacji
 • Przemawianie obrazem poprzez dołączanie gotowych obiektów rysunkowych: zdjęć, obrazów, rysunków, fragmentów skanowanych dokumentów i ręcznie wykonanych rysunków. Korzystanie z bibliotek obrazów.
 • Położenie obrazu na slajdzie, określenie wielkości i relacji do innych elementów slajdu
 • Tworzenie elementów rysunkowych i graficznych. Korzystanie z narzędzi rysowania.
 • Rysowanie i formatowanie obiektów. Łączenie, grupowanie, określanie wzajemnego położenia.
 • Tworzenie diagramów cyklicznego, promieniowego, ostrosłupowego, diagramu Venna oraz tarczowego. Jaki diagram najlepiej odpowiada treści jaką ma przekazywać? Dobór diagramu i jego dostosowanie do ilości prezentowanej informacji.
 • Prezentacja procesów i relacji w diagramy przepływu danych
 • Systematyzowanie wiedzy w tabelach i wykresach organizacyjnych
 • Kiedy warto stosować tabele zamiast punktów. Wybór informacji tabelarycznych.


Planowanie sposobu rozłożenia danych w tabeli
 • Tworzenie tabel, określanie wielkości tabeli, liczby wierszy i kolumn, łączenie i dzielenie komórek, łączenie i dzielenie tabel
 • Dostosowywanie formatu tabeli do wizerunku całej prezentacji
 • Prezentacja danych organizacyjnych na wykresach. Określanie jednostek nadrzędnych i podrzędnych, budowanie zależności.
 • Tworzenie wykresów struktury zadań, celów, struktury organizacyjnej firmy, projektu itp.
  Przebudowa i formatowanie wykresów

Przedstawianie informacji na wykresach
 • Informacyjna rola wykresów. Czytanie informacji z wykresów. Jak dobrać wykres do danych jakie chcemy zaprezentować. Jaki rodzaj informacji wnoszą poszczególne typy wykresów
 • Przygotowanie danych do wykresów. Wprowadzanie danych w PowerPoint, kopiowanie danych z tabel lub innych aplikacji takich jak Excel czy Word
 • Prezentacja danych na wielu wykresach – tworzenie wielu wykresów dla tych samych danych z tabeli: włączanie i wyłączanie serii danych na wykresie, kopiowanie całych wykresów pomiędzy slajdami, kopiowanie danych miedzy wykresami, kopiowanie formatu

 • Formatowanie wykresów poprzez zmianę skali osi, formatów wypełnień, opisów, siatek, tła.
 • Dodawanie linii trendu i wartości danych

Elementy innych aplikacji w PowerPoint
 • Włączanie do prezentacji gotowych wykresów i tabel z innych aplikacji. Metody dołączania obiektów: osadzanie, łączenie dynamiczne, tworzenie obrazów za pomocna narzędzi zrzutu.

 • Sterowanie dołączonymi obiektami w zależności od metody i włączenia do prezentacji.
  Włączanie kalkulacji z arkusza z możliwością zmiany danych podstawowych w procesie pokazu prezentacji. W jaki sposób poprawiać dane z Excela podczas pokazu. Jak ustawić połączenie, żeby można było na bieżąco zmieniać dane symulacyjne
 • Dołączanie obrazów ruchomych i filmów. Uruchamianie filmu w trakcie pokazu
 • Dołączanie głosu prelegenta, komentarza słownego, wypowiedzi osób znanych, fragmentów przemówień i muzyki
 • Jak zapobiec ciągłym przesunięciom obrazu harmonogramu Microsoft Project w procesie prezentacji danych projektowych. Wyrwane fragmenty harmonogramu, zadań. Tworzenie obrazu i umieszczanie go w prezentacji
 • Tworzenie slajdów na podatnie listy punktów z Microsoft Worda
 • Budowanie hiperłaczu do innych aplikacji i witryn WWW
 • Łączenie wielu prezentacji w jedną


Pokaz prezentacji
 • Pokaz prezentacji na spotkaniu. Wybór metody prezentacji, przygotowanie materiałów pomocniczych: materiały dla słuchaczy, notatki prelegenta, sposób drukowania materiałów
 • Ustawienie efektów wyświetlanie slajdów. Wyróżnienie i rozbicie punktów poprzez krokowe wyświetlanie tekstu, dodawanie efektów animacyjnych do tytułów i obiektów
  Dostosowanie efektów do roli prezentacji i jej charakteru. Zwrócenie uwagi słuchaczy na właściwe elementy prezentacji, czuwanie nad uwagą.
 • Prezentacje wystawowe i ich odmienna specyfika efektów. Działanie prezentacji w pętli. Próba tempa
 • Sterowanie prezentacją poprzez system menu: budowanie menu i określanie działania poszczególnych przycisków. Możliwość powrotu do menu z dowolnego miejsca prezentacji
 • Przygotowanie prezentacji, którą można uruchomić na komputerze bez programu Microsoft PowerPoint

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Cena: 890 złna górę strony
Wersja do druku
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/klient.dhosting.pl/webkris/buleksoft.pl/public_html/inc/Szkolenia.html on line 96