KonsultacjeKonsultacje są forma kształcenia przygotowaną specjalnie dla indywidualnych potrzeb wewnątrz firmy Klienta.
Program konsultacji określa Klient na podstawie potrzeb i rozmów z konsultantami firmy BULEKSOFT.

W zakresie ustalonego programu konsultant:
  • pomaga w przygotowaniu potrzebnych dokumentacji, zestawień, kalkulacji czy raportów
  • optymalizuje istniejące rozwiązania
  • proponuje nowe rozwiązania zwiększające efektywność i skracające czas pracy
  • prowadzi trening w zakresie zastosowanych technik

Konsultacje mogą być prowadzone w postaci:
  • spotkań na stanowisku pracy u klienta, gdzie konsultant pomaga rozwiązywać problemy pracowników na stanowiskach pracy proponując im rozwiązania rzeczywistych prac jakie wykonują za pomocą poszczególnych aplikacjach biurowych
  • przy pomocy poczty elektronicznej lub forum
  • w ośrodku szkoleniowym firmy BULEKSOFT po uprzednim dokładnym rozpoznaniu potrzeb
na górę strony