TrenerzyDobry program szkolenia nie jest gwarancją sukcesu jeżeli trening zostanie przeprowadzony nieumiejętnie. Z pewnością widzieli już Państwo trenerów poruszających się tylko w granicach omawianych zagadnień, zdenerwowanych, niezrozumiałych, czytających z kartki. Wiele tych problemów wynika z faktu, iż trener jest rzadko praktykowanym zawodem, na ogół szkolenia prowadzą studenci, osoby poszukujące dodatkowego zarobku, profesjonalni informatycy o wątpliwym talencie w przekazywaniu swojej wiedzy.

Nasi trenerzy to osoby zawodowo zajmujące się treningiem w zakresie biznesowych zastosowań aplikacji informatycznych, o dużej wiedzy merytorycznej i wysokich kompetencjach pedagogicznych.

Od trenera i jego zdolności zależy czy:
  • Przekazana wiedza przyniesie efekty dla uczestnika i jego firmy
  • Treści zostaną przekazane jasno i zrozumiale
  • Informacje będą utrwalone
  • Można liczyć na miłą i fachową radę wykraczająca poza obszar szkolenia
  • Atmosfera zajęć będzie miła i sprzyjająca nauce

Małgorzata Bulczak
Wykształcenie wyższe ekonomiczne (Informatyka i Ekonometria). Studia ukończyła z wyróżnieniem na kierunku Organizacja przetwarzania danych i rachunkowość. Trener aplikacji Microsoft Office z wieloletnim doświadczeniem. Potwierdzeniem posiadanej wiedzy jest certyfikat Microsoft Certified Product Specialist. Jest osobą profesjonalną o dużym talencie w przekazywaniu wiedzy i niezwykłej łatwości komunikacji. Od 1991 roku prowadzi działalność szkoleniową.
W 2007 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami.

Małgorzata Lewandowska
Wykształcenie wyższe na wydziale Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie programowania aplikacji. Podyplomowe studium "Szkoła zarządzania"
Nauczyciel przedmiotów informatycznych z wieloletnim doświadczeniem. Trener aplikacji Office. Jest osobą otwartą, wykazującą duży talent w przekazywaniu wiedzy oraz niezwykłą łatwość komunikacji. Ma umiejętność mobilizowania słuchaczy do pracy.
Wypełniane przez uczestników prowadzonych przez nią szkoleń ankiety wyrażały uznanie dla posiadanej przez nią wiedzy i umiejętności jej przekazywania. Prowadziła szkolenia dla Gdańskiej Akademii Bankowej, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz DC Edukacja

Beata Janiczek-Lasota
Certyfikowany coach ICC oraz coach Intry Biznes
Certyfikowany trener specjalizujący się w szkoleniach menedżerskich i z zakresu rozwoju osobistego
Psycholog
Członek International Coach Federation Polska (ICF Polska) i International Coaching Community (ICC)
Prowadzi coachingi biznesowe zgodne ze standardami ICC i ICF
Absolwentka Szkoły Umiejętności Coachingowych przy Ośrodku INTRA BIZNES (zgodnej ze standardami etycznymi ICF)
Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Akademii Rozwoju Kompetencji Trenerskich
Szkolenia prowadzi od 2003 roku
Doświadczenie biznesowe zdobywała pracując w Departamentach Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Banku BPH S.A. i Nordea Bank Polska S.A., a także w trakcie współpracy z klientami biznesowymi, administracją państwową i uczelniami wyższymi

Agnieszka Janczuk
Psycholog, od 8 lat zajmuje się prowadzeniem grup terapeutycznych i edukacyjnych. Posiada doświadczenie w zakresie diagnozy zdolności poznawczych oraz określania profilu osobowości.
Jest wykładowcą psychologii i prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych.
Posiada uprawnienia trenera Odysei Umysłu oraz grup twórczego myślenia.
Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz studia podyplomowe Zarządzanie Personelem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Uczestniczy w szkoleniu trenerów grupowych i doradców personalnych w Psychologicznej Akademii Umiejętności, które pozwala uzyskać stopień trenera I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Mariusz Wawrzyniak
Trener biznesu, coach, specjalista w dziedzinie NLP. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Gdańskiego oraz ‘Studium Trenerów NLP, Psychologii Biznesu i Coachingu’. Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z rozwojem menedżerskim (m. in. zarządzanie zespołem, rozwój umiejętności kierowniczych, coaching, organizacja sprzedaży, komunikacja w zarządzaniu) oraz handlowe (sprzedaż bez manipulacji, techniki sprzedaży, budowanie relacji, sprzedaż doradcza, negocjacje, zarządzanie własną sprzedażą). Praktyk biznesu - kilkanaście lat pracy na stanowiskach związanych ze sprzedażą i zarządzaniem zespołami ludzkimi.

Thomas Simon
Native speaker ze Stanów Zjednoczonych. Posiada Certyfikat TESOL/TESL od Oxford Seminars i dyplom College'u Daniel Webster z New Hampshire USA na kierunku Aviation Management.
Przez wiele lat pracował jako pilot-kapitan prywatnego odrzutowca.
Doświadczony lektor języka angielskiego posiadający obszerne doświadczenie w szkoleniach biznesowych, lotniczych, prawniczych i medycznych. Przeprowadzał szkolenia językowe dla ludzi biznesu, prawników, pilotów i innych profesjonalistów z Włoch, Hiszpanii, Polski, Rosji, Chin, Kazachstanu i innych.
Posiada szerokie doświadczenie w planowaniu i rozwijaniu kursów.
Konsultował znanych wydawców odnośnie podręczników szkoleniowych i dokonywał analizy potrzeb,
Przeprowadzał testy językowe dla klientów na całym świecie.
Jest osobą profesjonalną, energiczną i posiadającą niezwykłą łatwość w przekazywaniu wiedzy.

Monika Różeńska
Językoznawca, metodyk nauczania języka angielskiego, z zamiłowania
amerykanistka i podróżnik. Ukończyła Teachers' Training College w
Toruniu oraz zdobyła tytuł magistra filologii angielskiej na
Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie językowe, oprócz studiów
wyższych, zdobywała podczas licznych wyjazdów do krajów
anglojęzycznych m.in. Stanów Zjednoczonych (Nowy Jork, Los Angeles,
Boston, Filadelfia), Anglii (Londyn) oraz Kanady (Montreal).
Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem zajęć w grupach na poziomie
podstawowym oraz średniozaawansowanym, ze względu na cechujące ją
wyrozumiałość, cierpliwość i wysokie umiejętności interpersonalne.
Otwarta, życzliwa i elastyczna, potrafi dostosować program nauczania
do wymogów słuchaczy, skupiając się na umiejętnościach językowych,
których rozwój stanowi dla nich istotę kompetencji językowej.
na górę strony