Referencje"Firma szkoleniowa Buleksoft s.c. Małgorzata i Piotr Bulczak z siedzibą w Gdańsku, 80-214, przy ulicy Smoluchowskiego 7/44 w okresie od 23 stycznia 2007 do 28 lutego 2007 przeprowadziła dla pracowników Grupy LOTOS S.A. trzy szkolenia z zakresu - Microsoft Excel - wybrane narzędzia zaawansowane.

W ramach wyżej wymienionych szkoleń firma zrealizowała usługi, które zostały bardzo wysoko ocenione, zarówno pod kątem ilości przekazywanej wiedzy, jak i korzyści wynikających z jakości szkolenia.
Prowadząca zajęcia, Pani Małgorzata Bulczak, wykazała się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień.
Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć - przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, przygotowanie dużej ilości ćwiczeń praktycznych zwiększających tempo przyswajania wiedzy przez uczestników szkoleń oraz bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

Firma Buleksoft s.c. Małgorzata i Piotr Bulczak zrealizowała szkolenia bardzo efektywnie i z dochowaniem należytej staranności.

W zakresie zrealizowanej usługi jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Buleksoft s.c. jako solidnym i rzetelnym partnerem"

Grupa LOTOS S.A.
Adam Loewe
Zastępce Dyrektora Generalnego
ds. strategii i wsparcia korporacyjnego
"Nasza firma już od 2 lat korzysta z usług firmy BULEKSOFT S.C. realizując szkolenia z Tabel przestawnych - Microsoft Excel, Zarządzania Projektami oraz harmonogramowania przy pomocy Microsoft Project.
Wszystkie te szkolenia możemy śmiało polecić innym. Zostały przeprowadzone w pełni profesjonalnie i dodatkowo w niezwykle miłej i twórczej atmosferze. Efekty praktyczne wyniesione ze szkoleń jak też zadowolenie uczestników przekroczyło oczekiwania.
Zamawiając szkolenie w BULEKSOFT jestem pewien, że będzie zawierało szeroką wiedzę merytoryczną, zostanie przeprowadzone z pełnym zaangażowaniem trenera oraz przyniesie wymierne korzyści naszej firmie i pracownikom."

HUBER+SUHNER Sp. z o.o.
Sławomir Tatara
Operations Manager Poland"W imieniu swoim i uczestników chciałabym Pani bardzo podziękować za świetne szkolenia przeprowadzone u nas w listopadzie i grudniu. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni i z tego co wiem już widać praktyczne pozytywne efekty warsztatów :). A wyniki ankiet - to także i miód na "nasze hr-owe serca". "

Grupa Żywiec S.A.
Browar w Elblągu
Iwona Banaś
Dział personalny"MAAG Gear Zamech sp. z o.o. dziękuje firmie BULEKSOFT S.C. za przeprowadzenie szkoleń z zakresu Analizy baz danych i tabel przestawnych w aplikacji Microsoft Excel.
Szkolenia zrealizowane przez firmę szkoleniową BULEKSOFT S.C. składały sie z szeregu praktycznych ćwiczeń, które cechowały się wysokim poziomem merytorycznym oraz aktywizującą formą. Założone na wstępie cele zostały w pełni zrealizowane.
Uczestnicy szkoleń odbierają je jako przynoszące wymierne korzyści, pogłębiające znajomość tematu oraz ukazujące nowe aspekty pracy z bazami danych.
Rzetelne ciekawe materiały oraz profesjonalizm prowadzącej - Pani Małgorzaty Bulczak - zasługują na wysoką ocenę.
Usługi szkoleniowe świadczone przez BULEKSOFT S.C. są godne polecenia innym"

MAAG Gear Zamech sp. z o.o.
Piotr Berliński
Prezes"Ove Arup & Partners International Limited z siedzibą w Londynie przy 13 Fitzory Street działającą w Polsce w formie oddziału pod nazwą Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królewskiej 16, oświadcza, że na nasze zlecenie firma BULEKSOFT S.C.
z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Smoluchowskiego 7/44, przeprowadziła szkolenia pt.: MS Project – program komputerowy wspomagający zarządzanie projektami.
Dwie niezależne sesje szkoleniowe przeprowadzone były w dniach
18-19.04.2007 i 08-09.05.2007 w Warszawie, w formie warsztatów (praca z komputerami), co pozwoliło ich uczestnikom na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności. Uczestnikami szkoleń byli Eksperci opiniujący dokumentację przedsięwzięć do Funduszu Spójności.
Szkolenia były prowadzone przez panią Małgorzatę Bulczak i miały charakter autorskich zajęć, w wymiarze 14 godzin zegarowych każda sesja.
Niebudząca żadnych zastrzeżeń współpraca pozwala nam przedstawić BULEKSOFT S.C. jako godnego polecenia partnera, posiadającego fachową i uprzejmą kadrę, co stanowi o wysokim poziomie świadczonych usług."

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Jan Zabierzewski
Osoba reprezentująca zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale"Firma BULEKSOFT przeprowadziła jesienią 2007 r. dla Siemens Industrial Turbomachinery Sp. z o.o. w Elblągu szkolenia poświęcone zaawansowanym funkcjom arkusza Excel (tabele przestawne, rozszerzone możliwości obliczeniowe ) oraz szkolenie podstawowe w zakresie projektowania baz danych w Microsoft Access.
Uczestnikami szkolenia byli głównie pracownicy działu projektowo-konstrukcyjnego oraz serwisu.
Zdobyte na szkoleniu umiejętności pozwoliły nam na:
- sprawną organizację i zestawianie wszelkiego rodzaju danych projektowych i kosztowych,
- pogłębienie analizy różnego rodzaju zespołu danych (bazy danych itp.),
- zmniejszenie pracochłonności związanej z powyższymi czynnościami.
Szkolenie było przeprowadzone w sposób profesjonalny, z indywidualnym podejściem w przypadku potrzeb danego użytkownika, w sposób sprawny i efektywny. Materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej znacznie wykraczały poza zagadnienia omawiane podczas szkolenia, zawierały część teoretyczną i praktyczną."

Siemens Industrial Turbomachinery Sp. z o.o
Jacek Dzierzgowski
Kierownik Działu Technicznego"Grupa Żywiec S.A. Dział Finansowy w Elblągu potwierdza wykonanie przez firmę BULEKSOFT S.C. usług w zakresie szkoleń dotyczących obsługi aplikacji Microsoft Office na różnych poziomach zaawansowania.
Szkolenia prowadzone przez firmę BULEKSOFT S.C. cechowały się profesjonalizmem i zrozumiałym przekazem wszelkich informacji.
Wiedza oraz bardzo dobre przygotowanie zawodowe Pani Małgorzaty Bulczak pozwoliły na poznanie wielu ciekawych i pożytecznych informacji, przekładając się na lepszą efektywność w pracy. Całość szkoleń przebiegała w miłej i partnerskiej atmosferze.
Niniejszym udzielamy referencji firmie BULEKSOFT S.C. jako solidnego i rzetelnego partnera z którego usług korzystamy i będziemy korzystać w przyszłości"

Grupa Żywiec S.A.
Agnieszka Pluszcz-Bernat
Kierownik ds. finansowych

Alina Mikulska
Główna Księgowa


"Brałam udział w szkoleniu "Analiza baz danych i tabele przestawne" prowadzonym przez panią Małgosię Bulczak. Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Optymalnie dobrany materiał pozwalał na przyswojenie rzeczywiście potrzebnej wiedzy bez zbędnego obciążania teorią. Doskonały sposób prowadzenia zajęć. Wiedza przekazywana na konkretnych biznesowych przykładach. Wiele ułatwień i skrótów pozwalających zaoszczędzić wiele czasu. Specjalne podziękowania za cierpliwość i wyrozumiałość dla wszystkich uczestników kursu. Świetna atmosfera sprzyjająca bezstresowemu uczeniu się. Gratuluję"

mbank
Anna Sitek Krakowiak"Z Panią Małgorzatą Bulczak współpracujemy od kilku lat. Dla pracowników naszej Spółki przeprowadziła szereg szkoleń z zakresu obsługi aplikacji Microsoft Office wykorzystywanych zarówno w praktyce produkcyjnej jak i w biznesie. Szczególnie dużym powodzeniem cieszą się szkolenia z zakresu możliwości korzystania z programu Excel, które są również dostosowywane do specyficznych naszych potrzeb.
Rezultaty szkoleń są widoczne w codziennej pracy zespołów. Wzrasta skuteczność w wykonywaniu bieżących zadań, podnosi się efektywność pracy.
Na uznanie zasługuje sposób prowadzenia zajęć, świadczący o dużym zaangażowaniu i wysokich umiejętnościach zawodowych i interpersonalnych prowadzącej"

ALSTOM Power Sp. z o.o.
Marek Chmura
Dyrektor Zakładu Turbin"Szkolenie pracowników to inwestowanie w najcenniejsza część majątku firmy. Menadżer podejmujący tego rodzaju decyzję inwestycyjną nie zawsze ma pewność, że będzie ona opłacalna. Jednak w przypadku zainwestowania w szkolenia prowadzone przez Panią Małgorzatę Bulczak jedyne ryzyko, to wysłanie na szkolenie niewłaściwych osób.
Wyjątkową efektywność szkoleń Pani Małgorzata osiąga poprzez:
 • głęboką wiedzę merytoryczną
 • dostosowanie treści i tempa szkolenia do umiejętności i oczekiwań uczestników
 • wskazywanie możliwości praktycznego wykorzystania przekazywanej wiedzy i umiejętności
 • dobre opracowanie materiałów
 • wysoką kulturę osobistą
 • troskę o dobrą atmosferę podczas szkoleń"

Federal Mogul BIMET S.A.
Aleksandra Ronatowska
Dyrektor Finansowy
Gdańsk"Firma BULEKSOFT S.C. prowadzi szkolenia naszych pracowników od początku obecności ALSTOM Power w Polsce. Szkolenia obejmują zastosowania narzędzi informatycznych stosowanych w naszej firmie w praktyce biznesowej. Realizowane szkolenia niosą ze sobą ogromna ilość wiedzy i praktyki w jej wykorzystaniu.

Firma BULEKSOFT przeszkoliła dotychczas około 1000 naszych pracowników na różnych poziomach zaawansowania. Jesteśmy zadowoleni z poziomu wiedzy trenerów firmy, sposobu i efektów ich pracy. Firma elastycznie dostosowuje programy szkoleniowe do potrzeb i specyfiki naszej firmy oraz poszczególnych grup użytkowników.

Uczestnicy szkoleń wysoko cenią sobie umiejętności trenerów firmy oraz poziom prowadzonych szkoleń. Firma BULEKSOFT udziela nam także wsparcia w postaci konsultacji w zakresie specyficznych problemów na stanowiskach pracy oraz udziela pomocy i porad uczestnikom poszczególnych szkoleń.

Z usług firmy zamierzamy korzystać również w przyszłości, gdyż zapewnia ona naszym pracownikom stały rozwój, wsparcie i zainteresowanie rozwiązywaniem napotkanych problemów. Dostarcza najnowszej wiedzy w sposób zrozumiały i godny polecenia. Żywo reaguje na potrzeby i oczekiwania pracowników wynikające ze specyfiki firmy i powstających problemów. Współpracuje z Krajowym Centrum Informatyki ALSTOM Power w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań wspomagających rozwój i efektywność pracy przy komputerze."

ALSTOM Power
Tomasz Romanowski
Dyrektor Krajowego Centrum Informatyki ALSTOM"Chciałbym w imieniu naszej firmy wyrazić ogromne podziękowania za przeprowadzone dla nas szkolenia z zakresu obsługi programu Excel.
Zostały one poprowadzone bardzo profesjonalnie a Pani podejście do uczestników mogłoby stanowić wzór dla wielu trenerów.

Poziom szkolenia był dla nas bardzo miłą niespodzianką. Warto o tym wspomnieć tym bardziej, że General Motors będąc największym na świecie koncernem motoryzacyjnym ma dostęp do najnowszych technologii oraz kursów a jednak szkolenie poprowadzone przez Panią wybijało się jakością."

General Motors
Paweł Krakowiak
Business Development Manager
Sopot"Z Panią Małgorzatą Bulczak, współpracuję już od 2003 roku. Dla pracowników koncernu Bayer sp. z o.o. prowadzi szkolenia z zakresu zastosowań programów pakietu Microsoft Office w praktyce biznesowej.
Pracownicy bardzo chwalą sobie zarówno jej umiejętności interpersonalne jak i wiedzę merytoryczną.
Z uwagi na szeroki zakres działalności koncernu obejmujący sprzedaż leków dla ludzi i zwierząt, sprzętu diagnostycznego, środków ochrony roślin czy też tworzyw sztucznych osoba prowadząca szkolenia w naszej firmie musi zmierzyć się z dużą różnorodnością problemów poszczególnych uczestników. Wyzwaniu temu znakomicie sprostała Pani Małgorzata Bulczak umiejętnie dobierając zarówno treść jak i tempo realizowanych ćwiczeń
Tym samym mogę bez wahania zarekomendować Panią Małgorzatę Bulczak jako kompetentną, elastyczną trenerkę przekazującą umiejętności w sposób przystępny i dostosowany do potrzeb uczestników szkoleń"

Bayer Sp. z o.o.
Marcin Plichta
Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju Kadr
Corporate Services
Human Resource Management CEE
Warszawa"Pani Małgorzata Bulczak w latach 2004-2005 prowadziła dla Banku Gospodarstwa Krajowego szkolenia z obsługi aplikacji MS Office: Excel Funkcje + Formuły, Excel w Finansach oraz Power Point zaawansowany.
Szkolenia zostały zrealizowane w sposób profesjonalny z wykorzystaniem multimedialnych technik prezentacji. Treść merytoryczna obejmująca przede wszystkim praktyczne wykorzystanie omawianych aplikacji informatycznych spełniła oczekiwania uczestników. Pani Małgorzata Bulczak wykazała się szczegółową ich znajomością oraz umiejętnościami komunikacji interpersonalnej, wynikiem czego był aktywny udział uczestników w wykonywaniu ćwiczeń.
Panią Małgorzatę Bulczak polecamy jako osobę, która jest fachowym i rzetelnym trenerem w zakresie aplikacji informatycznych"

Bank Gospodarstwa Krajowego
Mirosław Chrostek
Z-ca Dyrektora Departamentu Kadr i Płac
Warszawa"Szkolenia prowadzone przez Panią Małgorzatę niosą ze sobą nie tylko wiedzę i pracę nad rozwiązywaniem realnych problemów. Jestem pewien, że każdy z uczestników najbardziej doceni zaangażowanie z jakim podchodzi ona do przekazywania wiedzy, a przede wszystkim do pomocy uczestnikom w ich niezliczonych pytaniach i przykładach z zakładów pracy."

Eaton Truck Components SA
Jakub Mizerski
Kontroler Finansowy
Tczew"Pani Małgorzata Bulczak współpracuje z Zakładem Energetycznym w Toruniu od ponad 2 lat. Fachowość, przejrzystość przekazywanych informacji oraz cierpliwość i wspaniały kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez p. Małgosię stają się zarówno bardzo interesujące jak i bardzo przydatne w pracy. To z całą pewnością Profesjonalistka!"

Koncern Energetyczny ENERGA SA
Oddział Zakład Energetyczny Toruń w Toruniu
Justyna Gerc
ekonomista ds. pracowniczych"Szanowni Państwo,
Mam przyjemność poinformować, że Pani Małgorzata Bulczak, przeprowadziła dla 20 pracowników naszej firmy, ABB Zamech Gazpetro, szkolenie dotyczące programu Excel w temacie „Analiza baz danych i tabele przestawne”. Mimo tematyki zdawałoby się niezbyt pasjonującej, dzięki umiejętnościom pedagogicznym i bardzo przystępnemu przekazowi informacji, tajemniczy Excel stał się prostym i logicznym narzędziem pracy. Na szczególne uznanie zasługuje profesjonalizm Pani Małgosi oraz pełen taktu sposób traktowania uczestników szkolenia. Ciepła i miła atmosfera zajęć spowodowały, że uczestnictwo w szkoleniu było nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne. Z całym przekonaniem mogę zarekomendować Panią Małgorzatę Bulczak, jako kompetentną trenerkę, która w sposób przystępny i dostosowany do zróżnicowanego poziomu uczestników potrafiła zachęcić do korzystania z możliwości programu Excel."

ABB Zamech Gazpetro Sp. z o.o.
Barbara Cieślińska
Dyrektor Biura Zakupów
Elbląg"Z usług szkoleniowych firmy BULEKSOFT S.C. korzystamy od ponad 10 lat. Firma prowadzi dla naszych użytkowników systemów informatycznych kursy o stopniu podstawowym i zaawansowanym w zakresie: Microsoft Windows, pełnego pakietu Microsoft Office, Microsoft Project, Lotus Notes, BAAN IV.
Nasi użytkownicy bardzo chętnie uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez firmę BULEKSOFT ze względu na:
 • bardzo wysoki poziom wiedzy wykładowców
 • wysoką wartość merytoryczna szkoleń
 • doskonałe materiały szkoleniowe
 • łatwośc nawiązywania kontaktów wykladowców z uczestnikami szkoleń
 • wysoką kulturę osobistą prowadzących
BULEKSOFT jest firma bardzo prężną. W swojej ofercie szkoleniowej zawiera programy najbardziej aktualne i dostosowuje swoje programy do specyficznych potrzeb naszych użytkowników. Pozwala nam to na realizowanie bieżących potrzeb naszych pracowników firmy oraz dokładne planowanie dalszych działań edukacyjnych.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą i śmiało możemy polecić ją innym"

ABB InfoSupport Sp. z o.o.
Stanisław Kucharski
Prezes Zarządu"Firma BULEKSOFT jest naszym głównym dostawcom szkoleń informatycznych. Kursy prowadzone przez firmę są realizowane na najwyższym poziomie. Świadectwem tego są wyniki ankiet przeprowadzanych cyklicznie wśród uczestników szkoleń. Firma oprócz szkoleń realizowanych w oparciu o programy standardowe, na każde nasze życzenie przygotowuje kursy dedykowane. Prowadzi również zajęcia typu laboratoriów problemowych oraz konsultacje indywidualne. Z usług BULEKSOFT korzystamy również przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu prezentacji i pokazów dotyczących promowania naszej firmy.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu współpracy z firmą BULEKSOFT i na pewno będziemy ją kontynuować w kolejnych latach"

InfoPower Sp. z o.o.
Elżbieta Hanowska
Kierownik Centrum Szkoleń Informatycznych


na górę strony